A biztosítónak is van kötelezettsége a kötelező biztosítás terén


Igaz, hogy a gépjármű kötelező felelősség biztosítás minden autós és motoros számára kötelezően megkötendő, de azért meg vannak ennek a maga előnyei is. Ha szenvedő alanyai vagyunk egy balesetnek, melyben személyi sérülés is történik, akkora a vétkes fél kötelező biztosítása megtéríti a kárt, arányosan a sérülés mértékével, Fontos tudnivaló, hogy az ilyen esetben meg nem fizetett kártérítés öt évre visszamenőleg igényelhető. Lényeges eleme tehát a kötelező biztosításnak, hogy a nem vagyoni kártérítésekre is fedezetet biztosít. Amennyiben a vétlen félt nyolc napon túli sérülés éri, a vétkes kötelezője kártéríti, méghozzá úgy, hogy nem kell semmilyen más biztosítással rendelkeznie a kárt elszenvedő félnek.


Ezen rendelkezések alapján működik hazánkban a legnagyobb európai kártalanítási csoport EUCO) magyarországi képviselete, az Európai Kártérítési Ügyintéző Központ (EuKK). Fő tevékenységük a közúti balesetek során sérülést szenvedő személyek kártalanítása, hiszen a biztosítónak is van kötelezettsége a kötelező biztosítás terén. Az EuKK tevékenysége egész Magyarországra kiterjed, a biztosítás terén magasan képzett ügyvédekkel együttműködve. Minden olyan nem vagyoni  kártérítési ügyben közreműködnek és igyekeznek érvényesíteni az igényt abban az esetben, ha a sérülés nyolc napon túl gyógyuló, ha sérült vétlen volt, vagy maximum 50 százalékban hibás, ha a balesetet okozó gépjármű beazonosítható, vagy esetleg cserbenhagyásos balesetnél egyértelműen megállapított, hogy a másik fél volt a hibás.

A magyarországi biztosítási törvény szerint a baleset bekövetkeztének napjától számítva öt éven belül kell az eseményt a biztosító felé bejelenteni, függetlenül attól, hogy a kártérítési eljárás ez idő alatt elindult-e vagy sem. Az EuKK sikerdíj fejében végzi tevékenységét, ami azt jelenti, hogy az ügyfélnek előre nincs fizetni valója, ha a kártérítés kifizetésre kerül, ebből rendezheti a társaság díját. Az emberek többsége nem szívesen szánja el magát hosszú pereskedésre, de éppen ezért a teher nagy részét átvállalják, biztosítják az eljárás során a jogi képviseletet is. Mivel nem kérnek a károsulttól regisztrációs díjat, nem kell kezelési költséget fizetni, sem az ügy vizsgálata, sem pedig a szerződéskötés nem ró az ügyfélre fizetési kötelezettséget, így az eljárásban az ügyfél nem vállal anyagi kockázatot. Amennyiben az ügy során nem sikerül peren kívül megegyezni, a cég felé nincs fizetnivaló.

Az eljárások során a biztosítónak is van kötelezettsége a kötelező biztosítás terén, hiszen a vétkes kötelezője a biztosíték a kár megtérítésére. Az EuKK természetesen sikerre próbálja vinni minden esetben a peren kívüli megegyezést, de amennyiben a biztosító irreálisan alacsony összeget kínál, azt nem fogadja el. De mivel a biztosítóknak is meg van a kellő jogi háttere, így mindkét oldalon tisztában vannak azzal, hogy mi az elfogadható kártérítési díj egy ilyen esetben. Mégis megtörténhet, hogy az ügy menetében a biztosító önhatalmúlag felkínálja a peren kívüli megegyezés lehetőségét, remélve, hogy a károsult elfogadja a kisebb összeget is, mert szeretne minél rövidebb idő alatt az eljárás végére érni. Az EuKK szakemberei erre fel vannak készülve, és megtesznek minden tőlük telhetőt, hogy a károsult ügyfelük a történteknek megfelelő összegű kártérítésben részesüljön.

Amennyiben sikerül megegyezésre jutni, a biztosítók szokásos eljárása, hogy a megállapodott összeg kifizetése előtt az ügyféllel aláíratja azt a lemondó nyilatkozatot, mely szerint nem lesz további kártérítési követelése. Ez pedig nem egy elfogadható eljárás, mivel egy súlyos sérülésnek egy sikeres műtét után is lehetnek még évek múlva is következményei, mely miatt az érintett személy akár munkaképtelenné is válhat, vagy újabb műtétekre lesz szükséges. Ezeket a költségeket a biztosítónak állnia kell, hisz a biztosítónak is van kötelezettsége a kötelező biztosítás terén. Egy ügy az EuKK részéről csak abban az esetben tekinthető befejezettnek, amikor saját szakértője ezt tényként megállapítja. Ám nincs lezárva egy eljárás azzal, hogy a sérült megkapta a kártérítést, a baleset során ápolásra szoruló személy ellátását, ápolását biztosító hozzátartozó kárigényét is érvényesítik, sőt egy sajnálatos tragikus balesetben elhunyt személy hozzátartozói is élhetnek kártérítési igénnyel és ezekre a lehetőségekre mindig fel is hívják az ügyfelek figyelmét. Az sem mellékes, hogy milyen időtartam szükséges ahhoz, hogy az ember hozzájuthasson a kártérítés összegéhez. Az EuKK-nak 98%-os arányban sikerül kikerülni a polgári peres eljárást, meg tudnak peren kívül egyezni, ezzel sok esetben sikerül az eljárási idő elhúzódását megakadályozni. Előfordult a praxisukban, hogy egy komplett ügyintézést három héten belül le tudtak bonyolítani, ennyi idő kellett ahhoz, hogy az ügyfél hozzájuthasson az őt megillető kártérítési összeghez.

Sajnálatos dolog, hogy igen nagy tájékozatlanság mutatkozik a cég létezését és működését illetően hazánkban, Az érthető, hogy maguk a biztosítók nem igen reklámozzák ezt a lehetőséget, de sok esetben előttük sem ismert kellően, hogy az ügyfélnek milyen kártérítési lehetőségei vannak és hát nem rajonganak a cég tevékenységéért. A szomszédos országbeli tapasztalatok azt mutatják, hogy a hasonló kezdet után elég rövid időn belül elfogadták egymást az addig más más oldalon álló képviselő társaságok.

Európában az EuKK négy éve folytatja működését és ez alatt az igen rövid idő alatt nagyon jó eredményeket sikerült elérnie. Jelen vannak a cseh és varsói tőzsdén, e mellett ez év második felében megkezdik tevékenységüket Romániában is,majd 2013-ra tervezik megjelenésüket Ukrajnában. Irodát szeretnének nyitni a Nyugat-európai országokban is. Hogy minek köszönhető népszerűségük, az talán leginkább azzal magyarázható, hogy jogászaik maximálisan felkészültek, abszolút ismeretekkel rendelkeznek a magyar és nemzetközi biztosítási törvények tekintetében egyaránt. A tevékenység „reklámozására” is nagy szükség van és nagy hangsúlyt fektetnek erre, ennek érdekében kiterjedt képviselői hálózat kiépítésén dolgoznak. Ezen képviselők felveszik a kapcsolatot az ügyféllel, szerződést kötnek, beszerzik a kellő iratokat, majd ez után továbbítják az ügyet a jogi osztálynak. A képviselők munkájának hatalmas jelentősége van, hiszen ők találják meg az ügyfelet, így lesz magának a képviseletnek munkája és nem utolsó sorban az érintettek így juthatnak könnyebben és hamarabb a kártérítéshez.